Til start

Barn  til og med 12 år
Pensjonister
Firma
Fullført krav
Gått 16 topper "Gull"
Feriekort
Deltakere fra - til
0 - 49
50 - 99
100 - 149
150 - 199
200 - 249
250 -299

Til toppene

A: Kvalbakkhågen **
B: Laksosen øvre *
C: Topp Hamsund Kjerkbakkan *
D: Hellar i Stornakkan Buvåg**
E Nordsjøeen ved Djupvikkleiva*
F Karvvikhågen Sommersel*
G Botnnesset Glimma**
H Kjosheia Tortenåsen**
I Jamnfjellet Storjord***
J: Hærøyvatnet Korsnes**
K: Litjoteråghøgda**
L: Vettfjellet Hillingan***
M: Raudhellvatnet**+
N 7.vatnet**
O: Litjeidtinden***
P: Gjerdalen**

Det tar noe tid å laste ned turbeskrivelsene