Nr

Navn

Sted

Alder

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

001 Liv Edvardsen 8276 P                                
002 Kjell Fredriksen 8290 P x x x x x x x x x x x x   x   x
003 Berith Fredriksen 8290   x x   x x                     x
004 Torill Høydahl 8290 P x x x x x x x x x x x xx   x   x
005 Britt Kristoffersen 8294   x x x x   x                    
006 Julia Kristoffersen 8294 8 x x x x   x                    
007 Jade Kristoffersen 8294 6 x x x x   x                    
008 Jens Fredrik Kristoffersen 8294                                  
009 Kjersti Steinsvåg Hansen 8290   x x x x   x                    
010 Tuva Thorp Steinsvåg 8294 12                                
011 Tilde Thorp Steinsvåg 8294 10                                
012 Simon Thorp Steinsvåg 8294 8                                
013 Jostein Solevåg 8294 P x x x x x x x x x x   x   x    
014 Aud Dalseth 8294 P x x x x x x x x x x   x   x    

Nr

Navn

Sted

Alder

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

015 Dagfinn Aasjord 8260                                  
016 Simona Aasjord 8260                                  
017 Josefine Aasjord 8260                                  
018 Anna Sofie Aasjord 8260                                  
019 Anita Arntzen 8294   x x x x x x x x   x x x   x   x
020 Ketil Andersen 8294   x x x x x x x x   x x x   x   x
021 Oscar Rødsten Steffensen 8294 11 x x   x x                      
022 Haakon Rødsten Steffensen 8294 6 x x   x x                      
023 Gerd Sollie Knutsen 8300 P x x x x x       x x            
024 Kurt Knutsen 8300 P x x x x x       x x            
025 Stein Normann 8294 P x x   x x x                    
026 Espen Fossvik 8294 12 x x   x x x                    
027 Turid Fossvik 8294   x x   x x x                    
028 Hanne Fossvik 8294   x x   x x x                    
029 Jannita Olvik 8276       x x x x     x x   x        
030 Gunnar Strand 8290 P x x   x x       x              

Nr

Navn

Sted

Alder

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

031 Kåre Stenbakk 8260 P x x   x x x     x x   x   x   x
032 Ida Marie Blom-Stenbakk 8260                   x x   x        
033 Adrian Blom-Stenbakk 8260 12                                
034 Benedicte Blom-Stenbakk 8260 12                 x x   x        
035 Mary Astrid Hilling 8260                                  
036 Terje Hilling 8260                                  
037 Ivan Olsen 8260                                  
038 Gerd-Mona Sørvaag Skaar 8290 P x x   x x       x              
039 Irene Øgsnes 8276 P                                
040 Inger Lise Brenna 8260 P                       x        
041 Tor Langås 8260 P                       x        
042 Jan Olav Olsen 8006 P                                
043 Britt-Linda Winsjansen 8290   x                              
044 Dag Winsjansen 8290   x                              
045 Ketil Olsen 8294           x     x x x   x        
046 Rita Olsen 8294           x     x x x   x        
047 Hanna Angelika Bye 8294 6         x       x              
048 Nina Westermann 8260   x x   x x       x x   x   x    
049 Finn Westermann 8260   x x   x x       x x   x   x    
050 Bente Haukås 8290   x   x x x x     x     x